0
Вход и Регистрация
Промо цени iPhone 15 Pro и 15 Pro Max

Връщане и замяна

Всяка стока, закупена онлайн от timobile.bg, може да бъде върната без причина в 14 дневен срок от датата на закупуване. При отказ от продукт Вие сте длъжни да ни информирате в писмен вид или по телефоните подадени в сайта за решението Ви. При отказ от закупен продукт съгласно чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗПП, следва да попълните Приложение № 6 Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора):
На основание на чл.55 ал.4 от ЗЗП, ТЪРГОВЕЦЪТ има право да възстанови на ПОЛЗВАТЕЛЯ намалената стойност на закупената стока. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да отбие от заплатената сума от 5% до 65% и да възстанови на ПОЛЗВАТЕЛЯ остатъчната стойност, когато стоката е в лош търговски вид (нарушена, нецялостна или липсваща опаковка), когато стоката е със следи от износване или в непълния си комплект (липсващи аксесоари), а именно както следва:
• При нарушени, скъсани и/или липсващи фабрични фолиа, стикери, етикети и други, БЕЗ СТОКАТА/СТОКИТЕ ДА СА ПОЛЗВАНИ, ще бъде приспаднато овехтяване между 5% и 15% от първоначалната сума на стоката/стоките;
• При използвана стока/стоки, БЕЗ НИКАКВИ СЛЕДИ ОТ УПОТРЕБА, ще бъде приспаднато овехтяване между 15% и 25% от първоначалната сума на стоката/стоките;
• При използвана стока/стоки, на която ИМА СЛЕДИ ОТ УПОТРЕБА, ще бъде приспаднато овехтяване между 25% и 45% от първоначалната сума на стоката/стоките;
• При използвана стока/стоки, на която ИМА СЛЕДИ ОТ УПОТРЕБА и/или ИМА СЧУПЕНО и/или е с НАРУШЕНА СТРУКТУРА, ще бъде приспаднато овехтяване между 45% и 65% от първоначалната сума на стоката/стоките или ДИРЕКТНО ЩЕ БЪДЕ ОТКАЗВАНА РЕКЛАМАЦИЯТА, което ТЪРГОВЕЦА по закон има право да предприеме.

Политика за решаване на спорове.
На основание чл.181н. от ЗЗП, търговците предоставят на потребителите информация за органите за АРС, в чийто обхват на дейност попадат, и за органите за АРС, към които са поели ангажимент да участват или са длъжни да използват. Информацията включва адреса на интернет страницата на съответните органи за АРС. Търговците, които сключват договори за онлайн продажби или услуги, както и местата за онлайн търговия, установени в рамките на Европейския съюз, поставят на интернет страниците си електронна връзка към платформата за онлайн решаване на спорове (платформа за ОРС), която е леснодостъпна за потребителите:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=BG
Допълнителна информация, както и място за подаване на Вашите жалби е следният адрес: https://kzp.bg/

magnifier